DanskeMotorCyklisters bestyrelse består af op til 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen på DMC’s generalforsamling.

Betyrelsen består af:

 

Rolf Skovløkke Rolf Skovløkke
Formand og redaktør af DMC-bladet
skovloekke@dmc-org.dk
Hans Henrik Jørgensen Hans Henrik Jørgensen
Næstformand og kontaktperson til FEMA
joergensen@dmc-org.dk
Henrik Suhr Henrik Suhr
Bestyrelsesmedlem og køre kursus administrator
henrik.suhr@danskemotorcyklister.dk
Dot Svendsen
Bestyrelsesmedlem og Webmaster
dot.svendsen@danskemotorcyklister.dk