Kategori: Nyheder (page 1 of 3)

Til DMC Medlemmer og medlemsklubberne m.fl. Redaktøren af DMC-bladet har desværre ramt en forkert tast i mødeindkaldelsen til den ekstraordinære Generalforsamling jf. referatet fra den ordinære Generalforsamling – bragt i DMC-bladet nr. 4/2018 – og nu annonceret i DMC-bladet nr. 2/2019, som er planlagt til udkomme den 3. juni 2019. Den ekstraordinære Generalforsamling afholdes lørdag den 22. juni kl. 13.00, og ikke om søndagen, som det fremgår af mødeindkaldelsen i DMC-bladet, som forventelig modtages af DMC’s medlemmer den 3. juni som planlagt. Vi beklager meget at fejlen ikke blev opdaget inden bladet gik i trykken, men nu er det sket, og vi prøver hermed at få flest mulige informeret om at mødet altså er om lørdagen. Den korrekte dato vil blive oplyst på DMC’s hjemmeside og på Face-book.

Egeskov åbner d. 27-4-2019

Egeskov fejrer årets første åbningsdag ved at inviterer alle der ankommer på motorcykler, til at opleve Egeskov helt gratis.

Det er femte gang lågen åbnes for forårstræf for motorcyklister på åbningsdagen og det er et vældigt tilløbsstykke hver gang.

Hvert år besøger tusindevis af MCér Egeskov på åbningsdagen på flotte motorcykler. Du skal blot følge skiltene via Godsalleen og Egeskovs hjælpere med deres gule veste til det særlige parkeringsområde. Husk brikker til støttefødderne.

Kom forbi DMS stand og hils på os

Generalforsamling DMC 2018

Der afholdes Generalforsamling  d. 29. September 2018 kl. 13:30

hos Fraugde MC

Klippevej 7

5220 Odense SØ

Egeskov MC træf 2018

Egeskov MC træf 2018
Gratis adgang for gæster på motorcykel på Egeskovs åbningsdag!
Egeskov starter traditionen tro sæsonen ved, at invitere alle der ankommer på motorcykel til, at opleve Egeskov ganske gratis.
Det er fjerde gang, at der er forårstræf for motorcyklister og det et overvældende tilløbsstykke hver gang, med tusindevis af MCér på besøg.Vi sørger for, at der er noget godt til ganen og håber på rigtigt biker-vejr. Besøg også messeområdet med spændende tilbud til MC´er. Følg skiltene til det særlige ankomst- og parkeringsområde for motorcykler.Bemærk at der pga. af plads- og bevaringshensyn, ikke er fri adgang til selve slottet for gæster til MC-træffet. Tillægsbillet til slottet kan dog købes på slottet. Pris voksne 50 kr. Børn kr. 25.

Tilbuddet gælder kun den 27. april fra kl. 10.00 – 17.00 og gælder udelukkende for gæster på motorcykel. Der gives ikke fri adgang for gæster på knallert eller ATV. Biler har ikke adgang til området for MCér og henvises til Egeskovs almindelige p-plads og hovedindgang, hvor der er adgang for øvrige gæster uden MC.

Forslag til folketingsbeslutning

Fremsat den 3. november 2017 af Kim Christiansen (DF), Liselott Blixt (DF), Henrik Brodersen (DF),

Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Claus Kvist Hansen (DF),

Merete Dea Larsen (DF), Jan Erik Messmann (DF) og Peter Skaarup (DF)

Forslag til folketingsbeslutning

om kørekort til stor knallert til 16-årige og lille motorcykel til 17-årige

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der giver 16-årige mulighed for at erhverve kørekort til stor knallert

(kategori AM) og 17-årige mulighed for at erhverve kørekort til lille motorcykel (kategori A1). Lovforslaget skal fremsættes,

så det kan nå at blive behandlet af Folketinget og træde i kraft senest den 1. juli 2018.

Aldersgrænser for MC kørekort

DMC- Danske Motorcyklisters billede.

LOVFORSLAG OM ÆNDRING AF MC KØREKORT

DER ER STILLET LOVFORSLAG OM ÆNDRING AF KØREKORT DMC SENDTE I JANUAR EN SKRIVELSE MED DE ÆNDRINGER VI MENTE DER SKULLE VÆRE, for  det handler om at sænke alderen for kørsel på små MC

TIL ALLE JER MCISTER I KUNNE JO GIVE JERES MENING TILKENDE VED AT SKRIVE TIL DE TRANSPORTPOLITISKE ORDFØRER.

 

Læs indlæg af 07-02-2017,

DMC har kontaktet Transportudvalgets politikere, for at ændre kørekortreglerne for MC

 

DMC tilbyder besøg i klubberne

DMC- Danske Motorcyklisters billede.

Generalforsamling i DMC 2017

Lørdag den 23. september kl. 13.00

Sted: MC Broombasserne, Langvangen 12, 8900 Randers

Dagsorden i.h.t. vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.
  3. Fungerende kasserer fremlægger regnskabet til godkendelse.
  4. Optagelse af tilgangne klubber.
  5. Fastsættelse af kontigent for det kommende år (2018/2019).
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af 1 statsautoriseret eller registreret revisor og 1 intern revisor.
  9. Indkommet forslag: Udgivelse af DMC bladet i bladform suspenderes med øjeblikkelig virkning. Bladet udgives i stedet på hjemmesiden og alle medlemmer tilsendes bladet som PDF-fil.
  10. Eventuelt.

 

Pressemeddelelse: SE OS – nu kommer vi til Egeskov.

Danske Motorcyklister opfordrer alle på 2 hjul til at deltage for motorcyklisternes sikkerhed og synlighed når Egeskov åbner

Den 29. april vil det summe og brumme på de fynske veje, når motorcyklisterne er på vej til Egeskovs årlige Åbent Hus, og i år bliver det med et forhåbentligt farvestrålende indslag: Danske Motorcyklister opfordrer nemlig alle deltagere til at iklæde sig farver og striber, strutskørt, hanekamme og andre effekter, der gør dem synlige i trafikken. Foråret er nemlig SE OS-tid.

Der er sikkert mange motorcyklister der allerede har vænnet sig til at være tilbage på 2 hjul, men vi skal også huske vores medtrafikanter på, at vi nu er tilbage, når forårets lunere temperaturer og lyse aftener lokker 2-hjulerne ud på vejene. Derfor opfordrer vi til at alle motorcyklister og MC-klubber bakker op om dette kollektive event, i forbindelse med SE OS-kampagnen.

Omdrejningspunktet for ”Se Os”- kampagnen er således, at være opmærksom på hinanden i trafikken. Når motorcyklisterne i vinterperioden har været fraværende i trafikbilledet, bliver de simpelthen ikke set, fordi billisterne har ”glemt” at der er andet end knallerter og scootere på 2 hjul. Det handler om at motorcyklisterne gør sig synlige i trafikken, og derved husker vores medtrafikanter til at se os igen. Det handler alt sammen om motorcyklisternes sikkerhed, hvor reflekser og pang-farver kan redde liv.

Danske Motorcyklister vil være repræsenteret på køreturen fra MC-forhandleren Bruun-Larsen i Odense, men man er også velkommen til at deltage fra MC Campen i Ringe, hvor man kan møde op og følge med på turen til Egeskov.

Mødestederne er:

29. april kl. 09.00: Bruun-Larsen Motorcykler, Billedskærervej 18, 5230 Odense M

29. april kl. 09.45 (tidspunkt for afgang til Egeskov): MC-CampFyn, Rudmevej 3A, 5750 Ringe

Se mere på DMC´s Facebook-side: www.facebook.com/DanskeMotorCyklister

« Ældre indlæg