Category: Nyheder (Side 3 af 4)

Politisk udvikling

DMC følger den politiske udvikling, og har udarbejdet en henvendelse til Folketingets trafikpolitiske ordførere. DMC vil gøre opmærksom på, at den trinvise tilgang til motorcykelkørekort, som blev indført i 2013, har vist sig at være for restriktiv. Antallet af udstedte kørekort er simpelthen raslet ned.

For nylig fik vi en ny regering, og som led i forhandlingerne blev der vedtaget en nedsættelse af registreringsafgiften for biler, men vi har ikke set noget tilsvarende for motorcykler. Det prøver DMC at følge op på inden sæsonen starter i 2017.

Nye regler for trailer til MC

Reglerne for trailere til motorcykler bliver nu ændret!

Bredde og tilladt totalvægt for trailerne bliver øget. Den tilladte bredde bliver øget fra 1,00 meter til 1,3 meter, og den tilladte totalvægt øges fra 150 kg til 200 kg. Dette skal tilgodese de større motorcykler, som har fået monteret anhængertræk.

Motorcyklen skal fortsat have mindst 25% af køretøjets totalvægt på forhjulet, hvilket trafiksikkerhedsmæssigt lyder rimelig fornuftigt, uden at vi dog har beregninger, som be- eller afkræfter, at kravet er lagt på den rigtige procentfordeling.

I DMC’s høringssvar har vi påpeget, at den øgede tilladte bredde på påhæng til f.eks. sidevognscykler bør suppleres med, at påhængskøretøjet/traileren ikke bør kunne have et ydermål i venstre side, som rækker længere ud, end det trækkende køretøj. Dette skal sikre en sikkerhedszone i forbindelse med passage af modkørende køretøjer.

De nye regler træder i kraft 1. januar 2017.

Ny bestyrelse konstitueret

DMC byder velkommen til Dot Svendsen i bestyrelsen.

DMC´s bestyrelse består nu af:

Formand Rolf Skovløkke

Næstformand Hans Henrik Jørgensen

Bestyrelsesmedlemmerne:

Henrik Suhr

Dot Svendsen

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling

DMC´s generalforsamling bliver afholdt lørdag den 24. september kl. 13.30:

Holbæk MC, Tuse Skovvej 5, 4300 Holbæk

Dagsorden i henhold til vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.
  3. Fungerende kassere fremlægger regnskabet til godkendelse.
  4. Optagelse af tilgangne klubber.
  5. Fastsættelse af kontigent for det kommende år (2017/2018).
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af 1 statsautoriseret eller registreret revisor og 1 intern revisor.
  9. Eventuelt.

 

 

Deltag i kortlægning om konsekvenserne ved trafikulykker

I samarbejde med det Belgiske Trafiksikkerhedsinstitut står Rådet for Sikker Trafik for en stor international undersøgelse, der går i dybden med konsekvenserne af alvorlige trafikulykker. Undersøgelsen skal kortlægge konsekvenserne, som trafikulykker kan medføre. Hvis du selv er kommet til skade i en alvorlig trafikulykke, håber vi, at du vil deltage i undersøgelsen. Gå ind på www.sikkertrafik.dk/konsekvenser, hvor du kan finde link til undersøgelsen.

 

Web

FIM træf 2016

Et nyt touringår for FIM TRÆF begynder snart.

Nu er det igen muligt at deltage i et FIM træf uden for Europa. I maj 2016 arrangeres der FIM Motocamp uden for Europa, men da det bliver i Ifrane i Marokko, er det dog stadig tæt nok på, at der kan køres hele vejen.

Tilmeld dig træffene her

Hvis du/I vil vide noget om træffene sådan generelt, så klik her

Læs mere

Presse: DMC ønsker nye kørekortregler for 2-hjulede motorkøretøjer

Pressemeddelelse fra DMC/Danske Motorcyklister

Danske Motorcyklister ønsker nye kørekortregler for 2-hjulede motorkøretøjer

På baggrund af Transport- og Bygningsministeriets udmelding om, at gennemføre en 3-årig forsøgsordning, hvor 17-årige får mulighed for at erhverve kørekort til bil, ønsker
DMC´s bestyrelse, at politikernes fokus ligeledes rettes mod harmonisering af de danske kørekortregler for motorcyklister.

Embedsmændene i Justitsministeriet valgte at indføre den skrappeste fællesnævner, da der skulle vedtages aldersbegrænsninger for kørekort til motorcykler i 2012. Aldersopdelingen for kørekort er eksempelvis ikke også indført for kategori B til personbil, hvorfor man kan spørge sig selv, om rimeligheden i de skrappere alderskrav kun for motorcykler?

Modsat Danmark, har vores nabolande Tyskland og Sverige valgt nogle lavere aldersgrænser inden for rammerne af EU´s 3. Kørekortdirektiv.

Formand for DMC, Rolf Skovløkke udtaler: “Vi håber at kunne nærme os de samme regler, som er gældende for vores nabolande som eksempelvis Tyskland og Sverige. Ved at lade de unge få erfaring med at køre en lille motorcykel som 16-17 årig, opnår vi jo samme effekt som Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt forventer vil ske med de unge billister i bil; nemlig at den tidligere erfaring kan reducere antallet af ulykker.”

DMC´s bestyrelse er derfor kommet frem til et forslag, hvor de blandt andet også bakker op om kørekort til lille knallert til de 15-årige, som Hans Christian Schmidt´s udmelding også indbefatter.

Kørekort inddeling

Forslaget har været lagt ud til debat på DMC´s Facebook-side, inden det endelige oplæg nu sendes videre til politisk behandling.

Rolf Skovløkke udtaler: “Det er vigtigt for os, at høre vores medlemmers holdning til de spørgsmål vi behandler i organisationen, hvilket vi har mulighed for via vores Facebook-side. Siden er åben for alle, og vi lytter selvfølgelig også til motorcyklister, der ikke er medlemmer af DMC endnu, samt andre interessenter såsom køreskoler, politikere, forsikringsselskaber og forhandlere. For os er det vigtigste, at vi repræsenterer alle, også kommende motorcyklister i Danmark.”

DMC er dog villige til at forhandle en begrænsning af A1 kørekortet, som omfatter adgang til motorveje. Dette begrundes med, at de små maskiner kan have svært ved at følge med ved høje hastigheder, og at DMC ikke ønsker at få de 16-17 årige ud i overhalingsbanen, før de har opnået den nødvendige erfaring i trafikken, og taget kørekort til en større maskine (A2 eller A, som er i stand til at følge den øvrige trafik på motorvejene).

Se DMC´s Facebook-side og deltag i debatten: www.facebook.com/DanskeMotorCyklister

______________________

Fakta: DMC er en landsdækkende interesseorganisation for motorcyklister, som gennem politisk arbejde, kørekurser m.m. arbejder for at sikre de bedst mulige vilkår for motorcyklister på de danske veje. Politisk arbejder DMC bl.a. med emner som færdselspolitik, færdselssikkerhed og synsregler.
DMC er repræsenteret i Rådet for Sikker Trafik og den europæiske organisation FEMA, som samler 21 MC-organisationer fra hele Europa.

 

Links:

Se forslaget fra Transport- og Bygningsministeriet her:

http://www.trm.dk/da/nyheder/2015/regeringen-er-klar-med-en-raekke-faerdselsforslag

Se kørekortreglerne for Danmark her:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=169280

Se kørekortreglerne for Sverige her:

http://www.korkortsportalen.se/jag-ska-ta-korkort/A–Motorcykel-huvudsida/

Se kørekortreglerne for Tyskland her:

http://www.fahrlehrerverband-bw.de/07-FSKl/Kl_Motorrad_neu.htm

Se EU´s 3. kørekortdirektiv her:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006L0126

Se DMC´s Facebook-side:

www.facebook.com/DanskeMotorCyklister

Kilometerregistrering

Det er ikke så farligt som du tror… og da slet ikke så farligt som myndighederne tror. Vi kører mange flere kilometer om året end det gennemsnit på 3.700 km. myndighederne regner med vi kører på et år.
Faktisk viser DMC’s tal at det nok nærmere er 9.600 km. vi i gennemsnit kører pr. år. Derfor er uheldsrisikoen også væsentlig lavere pr. kørt kilometer.

Læs mere

EU anerkender motorcykler og knallerters betydning for bæredygtig mobilitet.

EU-parlamentet har godkendt en transportpolitisk rapport, der beskriver at den specielle konstruktion og de særlige egenskaber hos tohjulede motorkøretøjer må tages i betragtning og synliggøres i EU’s transportplaner og retningslinier. Motorcykler og “knallerter” skal regnes som et alternativ til andre transportmidler i at løse pladsproblemer i bytrafik forsåvidt at tohjulede motorkøretøjer mindsker køer, parkeringsproblemer, og ellers passer fint til kortere transportstrækninger.

Læs mere

Kompromis om periodisk syn af MC

Europa’s motorcyklister har fået en flot, og uventet, julegave. EU-Parlamentet og det Litauiske formandskab for EU indgik nemlig et par dage før juleferien et kompromis, om de kommende regler for periodisk syn af motorcykler.

Teksten siger at motorcykler over 125cc skal til periodisk syn fra 2022, men: Hvis et land kan fremvise en positiv udvikling i uheldstallene for den pågældende trafikgruppe indenfor de seneste 5 år, kan kravet udsættes.

Læs mere

« Ældre indlæg Nyere indlæg »