Lørdag den 23. september kl. 13.00

Sted: MC Broombasserne, Langvangen 12, 8900 Randers

Dagsorden i.h.t. vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.
  3. Fungerende kasserer fremlægger regnskabet til godkendelse.
  4. Optagelse af tilgangne klubber.
  5. Fastsættelse af kontigent for det kommende år (2018/2019).
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af 1 statsautoriseret eller registreret revisor og 1 intern revisor.
  9. Indkommet forslag: Udgivelse af DMC bladet i bladform suspenderes med øjeblikkelig virkning. Bladet udgives i stedet på hjemmesiden og alle medlemmer tilsendes bladet som PDF-fil.
  10. Eventuelt.