DMC´s generalforsamling bliver afholdt lørdag den 24. september kl. 13.30:

Holbæk MC, Tuse Skovvej 5, 4300 Holbæk

Dagsorden i henhold til vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.
  3. Fungerende kassere fremlægger regnskabet til godkendelse.
  4. Optagelse af tilgangne klubber.
  5. Fastsættelse af kontigent for det kommende år (2017/2018).
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af 1 statsautoriseret eller registreret revisor og 1 intern revisor.
  9. Eventuelt.