DMC byder velkommen til Dot Svendsen i bestyrelsen.

DMC´s bestyrelse består nu af:

Formand Rolf Skovløkke

Næstformand Hans Henrik Jørgensen

Bestyrelsesmedlemmerne:

Henrik Suhr

Dot Svendsen