Hovedbudskabet i kampagnen er meget enkelt, nemlig at vi alle skal blive bedre til at se hinanden i trafikken, og det gælder både bilister og motorcyklister.

Hvert år når motorcykelsæsonen starter med at de 2-hjulede bliver trukket ud, så oplever vi ofte at bilister, som ikke i adskellige måneder har set motorcyklister i trafikbilledet bliver overrasket over at nu er de der igen. Derfor bliver der ofte foretaget manøvrer som f.eks. U-vendinger, venstresving og vognbaneskift uden tanke for at det faktisk kan skabe en utilsigtet farlig situation for en motorcyklist.

Og når motorcyklisterne i vinterperioden har været fraværende i trafikbilledet, så bliver de simpelthen ikke set, fordi bilisterne ikke forventer at se motorcyklister. Den tilvænning af observationer i trafikken bliver ofte fejlagtigt beskrevet som om motorcyklisterne bliver forvekslet med knallerter.

Rigtig mange biler er efterhånden udstyret med GPS-anlæg og andre tekniske hjælpemidler til bakning, parkering o.s.v., men ingen biler er endnu udstyret med elektronisk observation af motorcyklister, som kommer på en vej vinkelret på bilistens kørselsretning. Krydsningsuheld er derfor et emne, som indgår i denne kampagne.

Det samme gælder bedømmelse af modkørendes hastighed. Her viser statistikkerne med al tydelighed, at det som oftest får fatale følger, når der sker frontalkollissioner, uanset hvilke køretøjer der er tale om. Overhalingsuheld, hvor modkørende fejlbedømmer hastighed og afstand til den modkørende, sker hyppigt i den daglige trafik og giver mange farlige situationer, men når det så i nogle tilfælde går galt, så bliver konsekvenserne voldsomme set i relation til den mulige tidsbesparelse, der kunne være opnået ved at gennemføre overhalingen.

Omdrejningspunktet for ”Se Os”- kampagnen er således at få sat opmærksomheden på hinanden i trafikken, og samtidig give gode råd til såvel bilister som motorcyklister.

De gode råd er også at finde på hjemmesiden www.sehinanden.dk under samme faneblad som de mest hyppige uheldssituationer, der giver fatale følger for den bløde part uden karrosseri.