DanskeMotorCyklisters bestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen på DMC’s generalforsamling.Styrelsen består p.t. af:

Rolf Rolf Skovløkke
formand og redaktør af DMC-bladet
skovloekke@dmc-org.dk
Hans Henrik Hans Henrik Jørgensen
næstformand og kontaktperson til FEMA
joergensen@dmc-org.dk
Henrik Henrik Suhr
bestyrelsesmedlem
Camilla Camilla Uttenthal
bestyrelsesmedlem
camilla.uttenthal@danskemotorcyklister.dk