Side 3 af 3

Nye regler for trailer til MC

Reglerne for trailere til motorcykler bliver nu ændret!

Bredde og tilladt totalvægt for trailerne bliver øget. Den tilladte bredde bliver øget fra 1,00 meter til 1,3 meter, og den tilladte totalvægt øges fra 150 kg til 200 kg. Dette skal tilgodese de større motorcykler, som har fået monteret anhængertræk.

Motorcyklen skal fortsat have mindst 25% af køretøjets totalvægt på forhjulet, hvilket trafiksikkerhedsmæssigt lyder rimelig fornuftigt, uden at vi dog har beregninger, som be- eller afkræfter, at kravet er lagt på den rigtige procentfordeling.

I DMC’s høringssvar har vi påpeget, at den øgede tilladte bredde på påhæng til f.eks. sidevognscykler bør suppleres med, at påhængskøretøjet/traileren ikke bør kunne have et ydermål i venstre side, som rækker længere ud, end det trækkende køretøj. Dette skal sikre en sikkerhedszone i forbindelse med passage af modkørende køretøjer.

De nye regler træder i kraft 1. januar 2017.

EU anerkender motorcykler og knallerters betydning for bæredygtig mobilitet.

EU-parlamentet har godkendt en transportpolitisk rapport, der beskriver at den specielle konstruktion og de særlige egenskaber hos tohjulede motorkøretøjer må tages i betragtning og synliggøres i EU’s transportplaner og retningslinier. Motorcykler og “knallerter” skal regnes som et alternativ til andre transportmidler i at løse pladsproblemer i bytrafik forsåvidt at tohjulede motorkøretøjer mindsker køer, parkeringsproblemer, og ellers passer fint til kortere transportstrækninger.

Læs mere

Nyere indlæg »