Blandt DMCs mærkesager findes:

Registreringsafgift på motorcykler

DMC mener, at registreringsafgifter på motorcykler bør nedsættes til et niveau svarende til niveauet for biler – eller lavere.

FORDI:

 • Motorcykler slider mindre på vejnettet
 • Motorcyklen fylder fysisk mindre både i trafikken og på P-pladser
 • Motorcykler er et godt supplement til andre transportformer afhængigt af årstiden
 • Motorcykler kører generelt længere pr. liter benzin end biler

Roadpricing

DMC er grundlæggende imod roadpricing som adfærdsregulerende instrument. Mens roadpricing kan være brugbart i en årrække ved etablering og drift af nye og større anlæg, mener DMC dog, at motorcykler skal friholdes for afgifter – ligesom i flere andre lande.

FORDI:

 • Motorcykler slider mindre på vejnettet
 • Udstyr til roadpricing kan være vanskeligt at montere og beskytte på en motorcykel
 • Motorcykler tager derfor længere tid i betalingsanlæg, hvis den rigtige teknik ikke er til stede
 • Hvis et argument for raodpricing er at reducere biltrafikken, bør alternative transportmidler ikke pålægges afgifter

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejen

DMC anerkender, at det på visse strækninger er nødvendigt at udforme hastighedsdæmpende foranstaltninger så hastigheden nedsættes – af hensyn til sikkerheden for trafikanter og personer der bor eller opholder sig tæt ved vejen. Men visse udformninger af hastighedsdæmpende foranstaltninger medfører risici for motorcyklister.

DERFOR:

 • Hastighedsdæmpende foranstaltninger må ikke give højdeforskelle på langs af kørselsretningen, som kan medføre ufrivillige kursændringer
 • Skrå og lodrette flader parallelt med kørselsretningen skal fjernes
 • Tværgående højdeforskelle skal skiltes tydeligt med en angiven hastighed, som sikrer at motorcyklen ikke kan miste kontakten med vejen på hverken for- eller baghjul
 • “Paddehatte-bump” er uhensigtsmæssige for motorcykler med sidevogn, og bør kun anvendes hvor hastigheden i forvejen er nedskiltet til omkring 30 km/t, og hvor der ikke forekommer gennemkørende færdsel

“Sikkerhedsveste”

DMC er imod en generel brug af “sikkerhedsveste” til motorcykelkørsel. Brugen af dem bør overvejes nøje og afstemmes efter behov og kørestil.

FORDI:

 • “Sikkerhedsveste” signalerer primært, at personen ikke kører og ufrivilligt er i nærheden af kørende trafik pga. havari, udførelse af vejarbejde, politiarbejde e.l. – og har sin opmærksomhed rettet mod opgaven – ikke mod trafikken
 • Denne opfattelse flugter med flere EU-landes krav om anvendelse af veste under ufrivillige stop eller uheld
 • Det er vigtigt, at en generel brug af “sikkerhedsveste” ikke nedsætter eller fjerner den sikkerhedsmæssige fordel, som den har for personer den arbejdsmæssigt eller ufrivilligt befinder sig tæt på kørende trafik
 • Et evt. påbud om at køre med “sikkerhedsvest” vil således udvande vestens betydning for de personer, hvis sikkerhed afhænger af den i en arbejdsmæssig eller ufrivillig situation
 • Generel brug af “sikkerhedsvest” til almindelig motorcykelkørsel bør derfor erstattes af iøjnefaldende farver på f. eks. spejle eller styrthjelm