Motorcyklens ”hjerteblod” og de nye EU-krav.

Moderne motorcykler skal være konstrueret så de nedsætter forurening og baggrunden er fælles krav i EU på linje med kravene til biler. Generelt er nyere motorcykler og scootere mindre forurenede end anden transport på fossile brændstoffer. En moderne motorcykel eller scooter der imødekommer kravet om mindre forurening koster mange penge, så det vigtigt at man vedligeholder den bedst muligt for at bevare sin investering. Det samme kan man sige om en ældre motorcykel eller scooter, man af andre grunde ønsker at holde kørende. Også her er vedligeholdelse vigtig for at have glæde af sin investering, og olien er, i begge tilfælde, en stor del af dette vedligehold.

Motorcykler fra før 2016 og efter 2020.

Motorcykler der er produceret før de nye EU-krav om forurening, er typisk fra før 2016. Nyere motorcykler er fra 2020 og efter, her er der krav til opfyldelse af EU4 eller EU5.

Hvilken olie til min motorcykel.

Generelt bør man bruge den olie der anbefales fra producenten, oliefabrikatet er mindre vigtigt. Mange foretrækkeret bestemt oliemærke af årsager som tradition, erfaring, motorsport, reklame, m.m. Det er specifikationen der er vigtig. Der bør vælges en olie der modsvarer anbefalingerne, idet producenterne ofte har mere end et krav til olien. I visse tilfælde kan mindre afvigelser accepteres afhængigt af brugsmåde, olieforbrug og koblingstype. Er der tale om våd eller tør kobling, eller automatgeartypen.

Specifikationer.

Alle producenter har krav om et kvalitetsniveau og tykkelse på olien. Viskositeten på en olie beskrives som eks. SAE 5W-40. Tallet før W beskriver oliens startegenskaber i forhold til temperaturen, olien stadig er flydende nok til smøre en motor der startes ved minus 30°C, tallet efter W beskriver olien tykkelse ved 100°C. SAE xx beskriver brændstof og additiv type/egenskaber, S er benzin og C er diesel, andet bogstav beskriver additiv/egenskaber.

Anbefalinger for moderne motorcykler vil være; SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-50. Godkendelser vil typisk være SJ, SL, SM, SN, SP.

Ved motorer med vådkobling, motor og kobling smøres fra samme oliesump, her bør der også være en godkendelse for koblings kompatibilitet, JASO MA, MA1, MA2, MB. EU4 og EU5 motorer skal ydermere benytte en olie der beskytter mod slid på motor, knastkæde, -korrosions, -oxidation, sod og forurenings af olien og beskytter katalysatoren og forureningssystemet. Der er også et krav til olien ved olieforbrug, olie i forbrændingskammeret kan give LSPI (ukontrolleret selvantændelse).

Moderne motorcykelolier vil have disse egenskaber for at kunne overholde EU4 og EU5 der er standarden for at kunne typegodkendes i Europa. JASO MA2 er den vigtigste for motorcykler efter 2020, den sikre kompatibilitet med vådkobling og katalysator, den er dog bagud kompatibel og kan også bruges på motorcykler før 2020.

Valg af olie type.

Der er to typer olie som er udvundet af råolie og gas pumpet op fra undergrunden. Mineralsk- og syntetisk olie, herunder GTL (gas der behandles syntetisk og bliver til olie). Alle olietyperne kan blandes, det gøres i ønsket om bestemte egenskaber eller priser. Fuldsyntetiske olier er normalt de dyreste.

Hvad laver olien i motoren.

Oliens opgaver i en motor er at sikre god smøring, holde rent, køle, beskytte mod korrosion, og tætne mellem cylinder og stempel. Alle egenskaber der forlænger motorens levetid, bevarer ydelse, nedsætter brændstofforbrug og CO2 forurening. De bedste olier kan dette i hele skifteintervallet, de ringeste kan ikke og giver derfor mere slid, forurening og nedsat levetid for motoren.

Olie og oliefilter:

Skifter du olie, så skift også oliefiltret. Valget af oliefilter kan være kritisk for motoren og ved den mindste tvivl om hvor godt oliefilteret filtrerer sod og slidpartikler fra, bør der altid vælges et originalt oliefilter. Prisforskellen mellem et originalt og uoriginalt oliefilter er ofte ubetydelig. Skift altid bundpropspakninger og evt. o-ringe i forbindelse med oliefilter og dæksler m.m. prop og filter skal altid spændes efter producentens forskrifter.

Olie til veteranmotorcykler.

De fleste veteranmotorcykler er produceret på et tidspunkt hvor der ikke var multi-grade olier. man havde en vinter og en sommer olie, og skifteintervaller var meget korte i forhold til i dag.
De første multi-grade olier var 10W-30, og kom sidst i 50erne. Castrol var de første med GTX 20W-50 der kom i 1968, GTX-navnet lever stadig mange år efter. Andre fulgte umiddelbart efter.

Det anbefales at bruge mineralske olie til veteranmotorcykler, monograde SAE 20, 30, 40, 50 og multigrade 15W-50, 20W50. Mineralsk olie indeholder ikke additiver der er aggressive over for gummipakninger og olietyve/ventilstammepakninger.

Den tykkere mineralske olie er også en fordel for korkpakninger, og pasninger hvor der ikke er anden tætning. En smule utæthed accepteres som en produktegenskab. Bemærk; Motorolie er bagud kompatibel og kan også bruges på motorcykler før 2020, dog med forbehold for paknings kompatibilitet og krav til viskositeten.

Ekstra additiver til olien.

Olieproducenten har udviklet/formuleret olien efter de krav der er beskrevet tidligere, additiver der tilbydes som opgradering af olien bør undgås. Additiver der tilsættes for at rense motoren i forbindelse med et olieskift skal bruges med omtanke. Påvirker additivet vådkoblingen, og er additivet kompatibelt med den friske olie? Dette bør man sikre sig og er der tvivl så brug Belladd ServiceRens 3

Konklusion:

Følg forskrifter fra producenten.
Brug kun olie der opfylder samtlige kravene fra producenten.
Brug kun oliefilter der opfylder kravene fra producenten.
Overhold skifteintervaller.
Tjek olieniveau med passende intervaller.
Skifter du selv, så vær omhyggelig.
Forklaring og henvisninger:
JASO (Japanese Automotive Standards Organization)
LSPI oliedampes egenskab mod selvantændelse i motoren under hele olieskift intervallet
EU4 og EU5, normer der beskriver forurening fra udstødningen på en forbrændingsmotor
SAE, Society of Automotive Engineers, system til klassificering af oliens viskositet
API, American Petroleum Institute
ACEA, Association des Constructeurs Européens d’Automobiles
ILSAC, International Lubricants Standardization and Approval Committee
Vådkobling er hvor motorolien smører gearkasse og kobling med samme olie.
GTL, gas der behandles syntetisk og bliver til olie.

 

Image by macrovector on Freepik