DanskeMotorCyklisters bestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen på DMC’s generalforsamling.
Efter generalforsamlingen i 2021, består bestyrelsen i DMC af:

 

Rolf Skovløkke Rolf Skovløkke
Formand og redaktør af DMC-bladet
skovloekke@dmc-org.dk
Hans Henrik Jørgensen Hans Henrik Jørgensen
Næstformand
joergensen@dmc-org.dk
Thomas Thomas Makropoulos
Bestyrelsesmedlem, Webmaster
thomas.makropoulos@danskemotorcyklister.dk
Dot Svendsen Dot Svendsen
Bestyrelsesmedlem, kørekursuskoordinator
dot.svendsen@danskemotorcyklister.dk
Mille Suhr

Bestyrelsesmedlem

 

Henrik Berendt

Suppleant