DanskeMotorCyklisters bestyrelse består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen på DMC’s generalforsamling.
Efter generalforsamlingen i 2023, består bestyrelsen i DMC af:

Rolf Skovløkke Rolf Skovløkke
Formand og redaktør af DMC-bladet
skovloekke@dmc-org.dk
Hans Henrik Jørgensen Hans Henrik Jørgensen
Næstformand
FEMA ansvarlig
joergensen@dmc-org.dk
Thomas Thomas Makropoulos
Bestyrelsesmedlem
Webmaster
thomas.makropoulos@danskemotorcyklister.dk
Dot Svendsen Dot Svendsen
Bestyrelsesmedlem
Kørekursuskoordinator Sjælland
Facebook kontakt
dot.svendsen@danskemotorcyklister.dk
Mille Suhr Mille Suhr
Bestyrelsesmedlem
Henrik Berendt
Suppleant