Defensiv kørsel

Defensiv kørsel skal forhindre dig i at komme i farlige trafiksituationer, og dine kørefærdigheder skal redde dig, hvis du alligevel kommer i en farlig situation:

# Forudse klassisk farlige trafiksituationer
# Korrekt placering på vejbanen – se og bliv set
# Sæt dig ind i de andre trafikanters situation

Indlæg fra DMC:

Skal man køre idealkurver på offentlig vej?

Glem alt om idealkurver, når du kører i trafikken – i værste fald bliver du klippet midt i et venstresving af en modkørende lastbil! Tænk situationen igennem: I et venstresving skærer du kurven helt ude ved vejmidten, og det meste af motorcyklen og hele din overkrop er i den modsatte kørebane – BANG. Idealkurver køres på en racerbane (eller på offentlig vej, HVIS der er fuldt overblik over svinget – men det er der sjældent).

Brug af “livredder”:

Ved vognbaneskift bør du altid dreje hovedet og kigge over skulderen til den side, du vil til. Dine sidespejle dækker ikke området skråt bagud, så der kan ligge et andet køretøj, du trækker lige ud i. Du må absolut ikke køre for tæt på den foran, når du kigger dig over skulderen; hvis der bremses i samme sekund, du kigger væk, når du ikke at reagere. Dit synsfelt er rimeligt bredt, så i overhalingssituationer bør du nøjes med at skæve til siden, samtidig med at du har et øje på den forankørende. Hvis du er god til at holde dig orienteret med trafikken bagude i dine sidespejle, vil en overhalende bil sjældent komme som en overraskelse, men brug altid livredderen alligevel – det er en god vane, og det er ikke uden grund, det kaldes en “livredder”.

Korrekt placering på vejbanen:

Generelt er den bedste placering ca. en halv meter fra vejmidten. Hvis der er en bil foran dig, så kør i bilens venstre hjulspor, så du kan se førerens ansigt i bilens sidespejl. Og hold altid god afstand! I et venstresving kan man med fordel trække ud til højre, for på den måde tidligere at kunne se gennem hele svinget. Før et større lysreguleret vejkryds med to fyldte venstresvingsbaner, hvor du skal lige ud, er det bedst at køre i højre side af din vejbane, så de modgående, der skal svinge til venstre, tidligst muligt får øje på dig – se og bliv set! En overhaling bør finde sted helt ude i venstre side af overhalingsbanen. På den måde har du maksimal reaktionstid, hvis bilen, du er ved at overhale, trækker ud for også at overhale. Du forskrækker heller ikke bilisten så meget på denne måde.

Klassisk farlige situationer for motorcyklister – eksempler på:

Generelt udspringer mange farlige situationer af, at man som motorcyklist fristes til at klemme sig forbi forankørende, fordi motorcyklen ikke fylder ret meget, og der er et stort kraftoverskud til rådighed. Medtrafikanterne regner ofte ikke med, at der kommer en motorcykel og overser dig derfor let. Bilen foran dig skal svinge til venstre i et mindre vejkryds, og du klemmer dig forbi. Her er risikoen, at der kommer en bil fra højre og kører ud, fordi der tilsyneladende er fri bane pga. den venstresvingende bil. Bilen foran dig skal svinge til højre, og du klemmer dig forbi på venstre side. I denne situation bliver du let overset af et køretøj, der holder på vejen til højre og skal ud. Føreren kan ikke se dig, da du ligger i skjul af bilen, der er ved at dreje til højre. Meget farligt! Overhaling af en større gruppe køretøjer. Faren er her, at en af bilerne i køen også trækker ud og vil overhale, selvfølgelig uden at se sig for og uden at bruge blinklys.

Gruppe-kørsel:

Gruppekørsel er et kapitel for sig og for stort et emne til dette forum.