DMC – Danske Motorcyklister, Regstrupparken 54, 4420 Regstrup

Giro: 9 30 84 15

 

Medlemsskab og adresseændring:

Kasserer – E-mail: E-mail: skovloekke@dmc-org.dk

Tlf.: 98 37 36 93

 

Redaktion, annoncer og pressekontakt:

Formand Rolf Skovløkke – E-mail: skovloekke@dmc-org.dk

Tlf.: 98 37 36 93

 

Vedr. FEMA:

Hans Henrik Jørgensen – E-mail: joergensen@dmc-org.dk

Tlf.: 40 79 07 11

 

Vedr. kørekurser:

Rolf Skovløkke – E-mail: skovloekke@dmc-org.dk

Tlf.: 98 37 36 93

 

Hjemmeside:

Dot Svendsen – E-mail: dotsvendsen@gmail.com