Det skal understreges, at man ikke kan læse sig til gode kørefærdigheder! Det skal trænes igen og igen, så eksempelvis en korrekt udført undvigemanøvre er en ren instinktiv handling, når der bliver brug for den.

Det tilrådes desuden at træne nedenstående under kyndig vejledning og lag-på-lag opbygning, præcist som det foregår på et DMC BRONZE-kursus. I det følgende gennemgås principperne for udførelse af undvigemanøvre og maksimal nedbremsning. Find en øde parkeringsplads eller industriområde for at træne uden at genere andre. I bør være mindst to i tilfælde af en ulykke.

DMC ER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ANSVARLIG FOR STYRT, ULYKKER ELLER ANDET FORÅRSAGET AF TRÆNING I NÆVNTE DISCIPLINER!

Udførelse af undvige manøvre

  1. Koblingen trækkes i et split sekund, før der undviges (for at undgå blokade af baghjulet).
  2. Undvigemanøvren startes med et kraftigt skub på styret (brutal kontra styring) til den side der skal undviges.
  3. Knæene klemmes godt sammen om tanken, og kroppen skal kastes sammen med motorcyklen til den side der skal undviges.
  4. Vær også opmærksom på at få hele din kropsvægt over i fodhvileren til den side der skal undviges.
  5. Bredden af undvige-manøvren bestemmes af, hvor lang tid der går, inden der rettes op.
  6. Der rettes op ved at presse på styret i den modsatte side af det, der blev indledt med under pkt. 2, og kroppen skal stadig arbejde med men altså nu til modsatte side. De mere sportslige motorcykler retter nærmest op af sig selv når presset på styret ophører.

TIPS:
Start med at blive dus med kontrastyring ved at køre med højre hånd på styret og rykke eller skubbe kortvarigt til styret. Iagtag hvordan motorcyklen opfører sig. Kontrastyring begynder først at virke ved hastigheder over ca. 30 km/t.

Maksimal opbremsning

(for motorcykler uden ABS og separat for- og bagbremse !)

  1. Motorcyklen skal være i helt oprejst stilling (køre 100% ligeud) inden maksimal opbremsning påbegyndes.
  2. Bagbremsen aktiveres moderat i et splitsekund inden forbremsen for at få motorcyklen til at sætte sig i affjedringen. Dette stabiliserer nedbremsningen og holder baghjulet i asfalten.
  3. Forbremsen aktiveres hårdt og kontant, og efterhånden som farten sænkes, reduceres presset på forbremsen, for at undgå blokering af forhjulet.

TIPS:
Start med kun at bremse med baghjulet og senere kun med forhjulet for at lære dosering af bremserne. Dernæst trænes kombineret bremsning med begge hjul som beskrevet ovenfor. Gå langsomt frem for din egen skyld. Der er meget forskel på, hvor gode dæk og motorcykler er til at advare, når grænsen nærmer sig.

Motorcykler med ABSFor motorcykler med ABS kan ovenstående også anvendes. Betragt ABS-systemet som en nødventil, der aktiveres, hvis et hjul alligevel overbremses. Når du på denne måde er blevet fortrolig med dine bremser, så prøv også at bremse så hårdt, at ABS-systemet aktiveres og hindrer din blokering af hjulene. Nogle ABS-systemer, især de ældre, kan slås på bremselængden af en øvet kører. Som i bil er det utroligt vigtigt at være fortrolig med ABS-systemet og ikke blive forskrækket og slippe bremsepedalen/grebet, når den begynder at banke og vibrere.

Motorcykler med integreret for- og bagbremse

Disse bremsesystemer er som regel lavet sådan, at fodbremsen aktiverer bagbremsen og den ene skive på forhjulet med reduceret kraft. Forbremsen aktiverer kun forbremsen. Der findes flere varianter, så check din MC-manual. Generelt kan det med integreret for- og bagbremse altså ikke lade sig gøre at bremse på baghjulet alene og for nogle systemer heller ikke på forhjulet alene. Så vær opmærksom på dette, når du træner maksimal nedbremsning.

Komfortabel bremsning med passager

Når du kører med passager har du meget mere vægt på baghjulet end sædvanligt,og din bagbremse er derfor mere effektiv. Den mest komfortable nedbremsning for især passageren er på bagbremsen alene, idet motorcyklen næsten ikke dykker under nedbremsning. Maksimal opbremsning udføres naturligvis fortsat med begge bremser.