Så kom det sidste blad i år og der er meget spændende læsning.

DMC og MCTC har fremsat  fælles kommentar til det udsendte udkast til Færdselssikkerhedskommissionen  Handlingsplan for 2021-2030.

Interesseorganisationer: ligger inde med en masse viden. Det er derfor oplagt for myndigheder og andre aktører at inddrage interesseorganisationer i samarbejdet med at forberede trafiksikkerheden,

Kommentar: Det bør vel også nævnes, at der blandt motorcyklister igennem en årrække har været afholdt køretekniske kurser samt kurser i sikker kørsel i trafikken. Dette specielt for aktivt at forbedre trafiksikkerheden for motorcyklisterne selv i relevante focusområder som eneulykker, frontalkollisioner og krydsningsuheld.

Hvis du vil vide mere, så er det en god ide at melde dig ind i DMC,  da bladet bliver sendt hjem til dig.