EU-parlamentet har godkendt en transportpolitisk rapport, der beskriver at den specielle konstruktion og de særlige egenskaber hos tohjulede motorkøretøjer må tages i betragtning og synliggøres i EU’s transportplaner og retningslinier. Motorcykler og “knallerter” skal regnes som et alternativ til andre transportmidler i at løse pladsproblemer i bytrafik forsåvidt at tohjulede motorkøretøjer mindsker køer, parkeringsproblemer, og ellers passer fint til kortere transportstrækninger.

Øget anvendelse af motoriserede tohjulere bør med andre ord stimuleres. DanskeMotorCyklister, vor svenske pendant SMC, og andre MC-organisationer hilser denne erkendelse velkommen.

Og selvom denne rapports indhold ikke ér absolut tvingende for medlemslandene, så er den dog en base for lovgivning og forskrifter på transportområdet.

Oversat fra artikel i MC-Folket, SMC