Så er det tid for Generalforsamling i DMC lørdag d. 25-september kl. 13:30
Sted: MC Chauførerne
Kobbelvænget 1
7000 Frederiksia

Dagsorden i.h.t. Vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Virksomheden i det forløbne år
3. Fungerende kasserer fremlægger regnskabet til godkendelse
4. Optagelse af tilgangne klubber
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 2022/2023
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. valg af suppleanter
8. Valg af statsautoriseret eller registeret revisor og 1 interne revisor
9. Eventuelt