Dagsorden i.h.t. vedtægter blev fulgt og formandens fremlagde sin beretning.
Regnskaber blev godkendt.
Der blev foreslået kontingentforhøjelse på 20 kr. gældende for det kommende år 2022/2023.
Denne stigning skyldes at porto er blevet en dyr post og der sendes medlemsblade 4 gange om året.
Bestyrelsen foretog en omrokering idet Thomas Makropoulus indtrådte som ordinært medlem og Flemming Larsen blev suppleant.