Det har i flere år været offentligt kendt, at EU ville gøre Intelligent Speed Assistance (ISA), obligatorisk på nye bilmodeller, fra 2022. Det har en ny forordning fra EU nu endeligt bekendtgjort. En forordning er en juridisk bindende retsakt. Det fremgår af forordningen, at ISA er obligatorisk på nye biler, med virkning fra den 6. juli 2022.

ISA på motorcykler har været uklart

I starten var det uklart om ISA også ville blive obligatorisk for nye motorcykler. Senere lød det, at motorcykler ville blive undtaget, og senere igen oplyste Elena Kountoura, at også motorcykler skulle omfattes af ISA.

Det er dog med stor glæde, at DMC kan oplyse, at vi har lyn-læst den nye forordning, og kan konstatere, at motorcykler (kategori L køretøjer) ikke er nævnt. Kun motorkøretøjer i klasse M og N (personbiler, varevogne og lastbiler) er omfattet.

Der er formentlig blandede holdninger til dette blandt bilisterne, men på motorcyklisternes vegne, er vi rigtig glade for nyheden. Ikke fordi vi mener at motorcykler skal have lov at køre vildt og hurtigt overalt, men fordi automatisk indgriben i kørslen er særlig problematisk på motorcykler. Bare tanken om, at en automatisk, pludselig hastighedsbegrænsning og en høj akustisk alarm kan aktiveres i et sving, kan få gåsehuden frem på de fleste af os.

Teknologien bag

ISA kan oversættes til automatisk hastighedsbegrænser, der via teknologier som elektronisk kort og skilteaflæsninger, kontinuerligt registrerer den aktuelle hastighedsgrænse.

I EU ville man helst gøre det umuligt at køre for stærkt, men for at undgå for meget folkelig modstand, valgte man i første omgang at gøre ISA til et system, der advarer føreren med lyd/lyssignaler, samt evt. vibrering, samtidig med at køretøjets hastighed reduceres. Det er således muligt, i første generations ISA, for føreren at overskride hastighedsgrænsen trods køretøjets signaler til føreren, men ikke uden at føreren bliver gjort opmærksom på det.

I bekendtgørelsen nævnes også problematikken med forskellige skilte i de forskellige medlemslande, som man ikke vil standardisere, men som skal registreres og lægges ind i køretøjernes elektroniske systemer.

De af os der har prøvet at køre en bil med automatisk skiltegenkendelse, ved at det ikke er fejlfrit, og ofte sløvt registrerer ændrede hastighedsgrænser. Teknologien der løbende skal registrere hastighedsgrænserne findes således, men ikke i en kvalitet der gør, at man bør overlade køretøjets hastighed til den indbyggede computer.

ISA på motorcykler i fremtiden

Blot fordi motorcykler ikke er omfattet af den nye forordning, er det langt fra ensbetydende med, at det forbliver sådan i al fremtid. Vi vil derfor fortsætte arbejdet med at hindre ISA på motorcykler.

Vi vil til nød kunne leve med, at ISA på motorcykler kan slås fra, vel at mærke før kørslen påbegyndes, så føreren ikke risikerer en forskrækkelse i sving hvor koncentration er nødvendig. Det ville være endnu værre med automatisk nedbremsning i sving. Vi vil således helst undgå ISA, da det ikke kun er en overflødig teknologi, men også en ekstra omkostning der pålægges forbrugeren, og i Danmark sågar beskattes med 150 %.

Der er andre elektroniske teknologier der kan hjælpe til at reducere antallet af uheld, som vi derfor ser positivt på. Men ISA er mere egnet til lastbiler end til motorcykler.

EUs evaluering af ISA

Det virker som om at EU anser ISA for et forsøg, idet de skriver, at de senest den 31. december 2025, vil foretage “en vurdering af ydeevnen for ISA-systemerne på grundlag af forskellige feedbackmetoder”. Data skal komme fra faktiske kørselsforhold.

Under punkt 9 fremgår det således, at køretøjsfabrikanterne forpligtes til at indsamle data fra deres kunder om faktisk kørsel, og forelægge disse for Kommissionen. Det der skal logges er uddybet i artikel 4, hvor man kan se, at det omfatter simpel statistik om hvor meget systemet har været i brug, hvor meget det har været ignoreret etc.