Lørdag den 24. september kl. 13.30 holder DMC den årlige generalforsamling.


Sted: Suså MC
Lille Englebjergvej 4
4700 Næstved

Dagsorden i.h.t. vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.
3. Fungerende kasserer fremlægger regnskabet til godkendelse.
4. Optagelse af tilgangne klubber.
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år – 2023/2024.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af 1 statsautoriseret eller registreret revisor og 1 intern revisor.
9. Eventuelt.