Kabelautoværn er forbudte i nogle lande, mens andre lande stadig installerer dem, på trods af de kendte og åbenlyse risici for motorcyklister.

Det største problem med kabelautoværn er stolperne;

Et standard autoværn ikke har nogen fremstikkende dele. Et kabelautoværn vil føre en motorcyklist, der stadig er på sin motorcykel, til stolperne, hvor turen brutalt stopper, med alle dets forfærdelige konsekvenser.

Argumentet om, at kabelautoværn er en god løsning på veje, hvor der ikke er plads nok i vejside eller vejmidte, er ikke en acceptabelt efter DMC og FEMAs mening. En fejl i vejdesignet bør ikke ”korrigeress” med en løsning, der kan være yderst skadelig for en bestemt gruppe af trafikanter, såsom motorcyklister.

For dyrt

I Sverige, hvor kabelbarrieren er blevet brugt i stor skala, er myndighederne så småt nået til erkendelse af, at det ikke er den bedste løsning. Ikke på grund af den potentielle fare for motorcyklister, men på grund af de (for) høje omkostninger til reparation og udskiftning. I modsætning til almindelige autoværn er det ikke muligt, hurtigt at udskifte en beskadiget del.

Yderligere problemer med kabelautoværn

Det er ikke muligt, hurtigt at lave en simpel passage for udrykningskøretøjer, og det er ikke muligt at forsyne kabelafspærringer med beskyttelse af motorcyklister.

Vi er opmærksomme på den subjektive karakter af mange af meningerne om kabelautoværn, men en subjektiv følelse af utryghed er også vigtig i trafikken.
Enhver der fortsætter med at påpege manglen på data på området, bør istedet bruge kræfterne på at udvikle og forbedre infrastruktur, der også er sikker for motorcyklister.

Skrevet af Wim Taal (FEMA)

Denne artikel er en oversættelse af en fællesuropæisk kampagne som FEMA har startet på www.femamotorcycling.eu/cable-barriers-still-hurt-motorcyclists

Der kan du også læse hvordan vejfastholdelsessystemer bør forbedres.