For nogle er det lige tidligt nok at tænke på årets udlandsture, vejret har trods alt ikke forstået at det er forår. Andre danskere har allerede planlagt en eller flere udlandsture i år.

Husk at FEMA har en gratis oversigt over hastighedsgrænser, alkoholgrænser mv. i de forskellige lande. Der står imidlertid ikke alt, eksempelvis er de obskure tyske færdselstavler ikke nævnt.

Men så er det jo godt man lige kan åbne DMC bladet, hvor vi har bragt alle de obskure skilte og vejmarkeringer vi er stødt på, så man kan være ordentligt forberedt på udlandsturene. Det vil trods alt være ærgerligt at tro, at man kører lovligt, og alligevel ender med at få en bøde for noget, man ikke var klar over, er ulovligt.

Man kan selvfølgelig godt vælge at være ligeglad med et lands love, og bare køre som var det i Danmark, men man slipper ikke for straffen, blot fordi man ikke lige kender lovgivningen. Sådan er det også herhjemme.

Så husk at turforberedelse er mere end et par færgebiletter.

PS Nogle af de obskure færdselstavler indgår i vores Teoriprøver for erfarne motorcyklister, hvor der også indgår andre udenlandske emner. Så hvis man ikke har fået taget prøverne endnu, er det også en måde at forberede sig mentalt på langturen.