Som vi tidligere har oplyst, afholdt FEMA i weekenden møde i Tyskland. Her deltog repræsentanter fra de mange europæiske motorcykelorganisationer.

Der er kort fortalt udvekslet erfaringer og bekymringer, samt diskuteret og prioriteret FEMAs fokusområder.

Vores svenske motorcykelvenner i SMC har været så venlige at lave nedenstående video fra mødet. I videoen kan man “møde” FEMAs generalsekretær samt nogle af deltagerne, og høre dem berette om emner der har været diskuteret på mødet.

Det er trods alt ved fælles indsats, at de europæiske motorcykelorganisationer når længst, til gavn for motorcyklisterne. Sågar til gavn for de motorcyklister der ikke er medlem af en motorcykelorganisation.

Vårmöte med FEMA i Tyskland

Information til nye motorcyklister

Hvis nogen skulle være ny i motorcykelverdenen kan vi oplyse, at DMC – traditionen tro – også deltog i dette års sommermøde i FEMA. Alle i DMC er frivillige, så det er fritid der er blevet brugt på blandt andet dette møde. Det gør vi dels da vi godt kan lide at påvirke tingenes gang, dels da vi mener at nogen må gøre noget for motorcyklisterne.