DMC har planlagt 2 Bronze-kurser i 2022, og datoerne er følgende:

18.-19. juni i Tune

25.-26. juni i Horsens.

Da DMC’s hjemmeside for kursustilmelding p.t. er ude af drift er vi nødt til at bede interesserede om at sende e-mail til:
koordinator@dmc-kursus.dk eller til skovloekke@dmc-org.dk
…med besked om at tilmelding ønskes.

Oplys venligst fulde navn, adresse samt e-mail og telefonnummer.
Dette for at vi kan bekræfte din tilmelding, samt for at vi kan bede dig sende de øvrige oplysninger vi normalt vil bede om på tilmeldingsblanketten.

Du vil desuden blive bedt om at indbetale kursusgebyret via bankoverførsel da vores betalingssystem heller ikke fungerer.

Som sædvanligt forbeholder vi os ret til at aflyse kursus hvis der er for få tilmeldte, hvilket vi ske senest 2 uger inden kursusstart.

For DMC-medlemmer udgør kursusgebyret kr. 1150,00 og for andre udgør kursusgebyret kr. 1325,00.