I disse dage lander DMC medlemsblad 2-2022 i medlemmernes postkasser.
I dette nummer kommer vi bla. ind på:

MC parkering
Elektriske motorcykler til dyreredning
Aflyste hastighedsnedsættelser
Classic TT
Det klassiske FIM træfs nylige udfordringer
Vejspærringer for motorcyklister
Vejsidesyn af motorcykler