Hvis man graver i postkassen, bør man nu kunne finde noget mere spændende, end reklamer og rudekuverter. DMC-blad 3-2023 er nemlig udkommet.

I dette nummer stiller vi skarpt på rødlyskameraer, der er nyeste trafiktrend herhjemme. Det kan forekomme som et fantastisk værktøj til at højne trafiksikkerheden, og som kun går ud over de der er ligeglade med at udsætte andre for fare. Men så enkel er virkeligheden ikke, når teknologi indføres. Det kan gå ud over ellers lovlydige bilister, og endnu mere ud over lovlydige motorcyklister.

Det ville være lidt kedeligt hvis der i bladet kun var en artikel, så man kan bla. også læse om:

  • Cykelformands ønsker om afstandskrav til cykler vil øge vejvrede.
  • En undersøgelse har vist, at der ikke var sammenhæng mellem ændrede hastighedsgrænser og ulykker.
  • Udtjente motorcykler skal afleveres til genbrug.
  • Selvtægt i trafikken
  • Manglende skiltning
  • Årsberetning

På det knap så politiske område, kan man læse om Nimbus træf, FIM træf, og om en elektrisk MC med sprængkraft.

God læsning!