Som annonceret i seneste medlemsblad, afholder DMC  den årlige generalforsamling lørdag den 23. september 2023 kl. 13:30.

Dagsorden i.h.t. Vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningen i det forløbne år
3. Fungerende kasserer fremlægger regnskabet til godkendelse
4. Optagelse af tilgangne klubber
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 2024/2025
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. valg af suppleanter
8. Valg af statsautoriseret eller registeret revisor og 1 interne revisor
9. Eventuelt

Sted:

Panthers MC-76
Fennvej 9, Bovrup
6200 Aabenraa

Google Maps har svært ved at finde adressen. Hvis din GPS også har, så søg evt. på naboejendommen Bovrup Storegade 30, som på kortet herunder.

Uanset hvad du måtte søge på i din GPS, så vær opmærksom på, at der er indkørsel til ejendommen via Fennvej, ikke via Bovrup Storegade.

 

Vi siger vel mødt til medlemmerne.