Herhjemme hører vi ofte folk sige, at det er farten der dræber. Det er der ikke noget at sige til, for adskillige kampager har gennem årene bragt netop det budskab. Der er vist heller ingen der vil påstå, at fart ikke kan have indflydelse på hverken risiko for uheld, eller for hvor galt en ulykke kan gå.

I flere DMC blade har vi imidlertid kunnet berette om udenlandske undersøgelser der har konkluderet, at det generelt set ikke er farten der er farligst i trafikken.
En af disse undersøgelser var fra Frankrig, hvor en undersøgelse viste, at sænkning af hastighedsgrænsen på landeveje ikke reducerede antallet af dødsfald. Flere af de franske veje har siden fået deres gamle, og højere, hastighedsgrænser tilbage.

I Nordirland konkluderede man, at de nedsatte hastighedsgrænser i byzoner ikke gav “statistisk signifikante forskelle”, i antal ulykker og dødstal.

Vi skal ikke her gentage samtlige undersøgelser der har været bragt i DMC bladet, så vi trækker i bremsegrebet, så vi bliver skubbet frem til nutiden.

Nyt er, at Vejdirektoratet lige har udgivet en DUS-rapport (den udvidede dødsulykkesstatistik), for ulykker i Danmark. Den viser, at uopmærksomhed og manglende orientering vurderes at have haft betydning for 58 procent af sidste års dødsulykker i trafikken.
Til sammenligning har forskellige varianter af hastighedsoverskridelser haft betydning i 35% af ulykkerne.

Rapporten kan gratis downloades fra
https://www.vejdirektoratet.dk/pressemeddelelse/2023/vi-er-stadig-alt-uopmaerksomme-i-trafikken

Vi forventer at få gennemlæst den, så vi kan bringe en mere dybdegående artikel om emnet, i næste medlemsblad.