Som følge af et af de tre høringssvar som DMC afgav i januar, er vi for tiden i dialog med Færdselsstyrelsen, om ændring af reglerne for tilkobling af trailere til motorcykler.

Det er ganske vist begrænset hvor mange motorcyklister der ønsker at køre med trailer, men for de der ønsker det, er det væsentligt at reglerne ikke er for tunge.

Som med så mange andre love, regulativer, bekendtgørelser m.v., skal formuleringerne være dækkende, og i tråd med øvrig lovgivning. Dette er naturligvis lovgivernes opgave, især embedsmændenes opgave. Hvis de sidder alene med opgaven, kan slutresultatet blive så stramt, at lovgivningen mest af alt kommer til at kunne karakteriseres som et forbud. Vi synes derfor det er vigtigt, at vi ikke “kun” udarbejder høringssvar på de kommende love, men også at vi er i dialog med myndighederne, før den endelige lovtekst laves.