Denne artikel blev offentliggjort den 1. april 2024.

 

EUs køretøjsbegrænsningsdirektiv er vedtaget idag. Tusindvis af velfungerende køretøjer står til at skulle skrottes, alene på grund af alderen.

På trods af at være en beslutning med udsigt til at påvirke millioner af EU borgere, har det tidligere foreslåede køretøjsbegrænsningsdirektiv, til DMCs undren, stort set ikke været nævnt i dagspressen. Et direktiv der til vores undren blev fremsat i juleferien 2023, og som af flere europæiske motorcykel- og bilistorganisationer, er blevet beskyldt for at være forsøgt skjult for offentligheden.

I fredags indledte EUs ministerråd førstebehandlingen af køretøjsbegrænsningsdirektivet. Selvom dagen var planlagt alene til førstebehandling af forslaget, lykkedes det ikke at nå til enighed om en aftaletekst. I weekenden arbejdede embedsmændene videre med aftaleteksten, som her til morgen er blevet stemt igennem.

Med vedtagelsen skal en række nye og kontroversielle vilkår for fremtidens motorkøretøjer, i EU’s medlemslande, implementeres i løbet af de kommende år.

Fra Danmarks side var ønsket et højere alderskrav for motorkøretøjer, end de 8 år der oprindeligt blev foreslået. En grænse der blev sat op til 12 år, i den endelige aftaletekst. Der blev således opnået flertal for at indføre det kontroversielle og grønne krav om, at ingen motorkøretøjer i EU, med forbrændingsmotor, må være ældre end 12 år. Nærmere bestemt bliver det ulovligt at eje et køretøj med forbrændingsmotor, der er ældre end 12 år, uanset om køretøjet benyttes eller ej, medmindre man får en veterantilladelse.

Kravet vil komme til at gælde for alle køretøjer med forbrændingsmotor, der er indregistreret af private. Firmabiler og motoriserede redskaber såsom gravemaskiner vil således fortsat være undtaget.

For biler træder de nye krav træder i kraft fra 1. januar 2032.

For motorcykler træder de nye krav i kraft fra 1. marts 2027.

Da der forventes stor belastning hos skrothandlerne, samt hos bil- og motorcykelforhandlere, opfordrer EU til, at borgerne snarest påbegynder udskiftning af gamle køretøjer.

Tages historiske hensyn

Af historiske hensyn er vedtaget undtagelser for visse veterankøretøjer, idet EUs nye veterankøretøjsdirektiv tillader, at hvert land må have op til 25 veterankøretøjer. Der indføres en autoriseret ansøgningsproces, så interesserede i hvert land kan ansøge EU’s kontor for historiske køretøjer om en veterantilladelse. Ifølge vilkårene i det netop vedtagede direktiv, vil de 25 tilladelser per land, fortrinsvist skulle udstedes til veterankøretøjer på museer, der ikke kan køre.

Flere mål nået i historisk aftale

Et andet mål var at få sænket trafikstøj.

”Når alle de nuværende biler og motorcykler med forbrændingsmotor er skrottet, eller eksporteret til lande udenfor EU, vil vi have nået en grøn milepæl. Uanset om et gammelt, beskidt køretøj ikke erstattes af et nyt køretøj, eller erstattes af et nyt og grønt elkøretøj, vil klimamålene være nået” udtaler Johan Schmidt, EU’s trafik & fremkommeligheds kommisær.

“Samtidig har jeg fået løst et problem med trafikstøj fra motorcykler. Elektriske motorcykler larmer mindre end de gammeldags motorcykler, så de vil være en gevinst for miljøet og for trafikplagede borgere. Men det er ikke de eneste gevinster. Da de elektriske motorcykler ikke kan køre lige så langt per opladning, som de gammeldags med forbrændingsmotor kunne på en tankfuld, vil en større del af motorcyklisternes tid komme til at gå med opladning. Dermed har vi også reduceret trængslen.”

Historisk proces

Det nye direktiv er det første EU direktiv der er blevet hastevedtaget, idet EUs ministerråd valgte at følge EU kommissionens anbefaling om, at springe høringsfasen over. I ministerrådet blev der således nikket til anbefalingen, idet det blev vurderet, at alle kommissærer havde tilstrækkelig viden om forurening, biler, motorcykler, trafik og miljø, til at høringsfasen kunne springes over.

Uacceptabelt og chokerede

I DMC er vi mildest talt oprørte over både aftaletekst og den benyttede proces, som vi anser for udemokratisk. Det bliver imidlertid formentlig svært at gøre noget, nu hvor direktivet er vedtaget, men vi vil diskutere direktivet med de andre europæiske motorcykelorganisationer.

 

 

Foto: Folketingets EU-Oplysning

 

Opdatering 2. april 2024: Denne artikel er en aprilsnar.